Karreveld Classic - 5 décembre-december - Quiron Quartet

à 15 heures | Kasteel.Château van.du Karreveld | op 15:00

 

5 décembre - december : Quiron Quartet

Edgar RUI GOMES & Ricardo VIEIRA, violons - José Miguel FREITAS, alto - Maria DE FERREIRA NABEIRO, violoncelle

 

 

Wij stellen wij u een uitgelezen programma voor met muzikanten die staan te popelen om terug voor u te spelen.  Het Quiron Quartet speelt een gevarieerd repertoire rond op de meesterwerken uit het strijkkwartetrepertoire

Nous vous proposons une programmation de choix avec ces musiciens qui n'attendaient que de vous retrouver. Le Quiron Quartet présentera un répertoire varié s'articulant autour des chefs-d’œuvre du répertoire pour quatuor à cordes

U kan zich van tevoren aanmelden door hier contact met ons op te nemen. Wij bieden u de mogelijkheid voor een vrije bijdrage. In de ruime koer van het Kasteel van Karreveld wordt u in alle veiligheid ontvangen.

Votre inscription au préalable est possible en nous contactant ici. Nous vous proposons une participation libre. La vaste grange du Château du Karreveld pourra vous acceuillir en toute sécurité.

 

Programme - Programma

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) :   Quatuor op 18 n°6 en si bémol majeur  (1798/1800)

Allegro con brio - Adagio ma non troppo - Scherzo: Allegro - La Malinconia: Adagio - Allegretto quasi Allegro

 

Dmitri Chostakovitch (1911 – 1975) : Quatuor à cordes n° 8 op 110 en en ut mineur (1960) 20'  

Largo – Allegro molto – Allegretto – Largo – Largo

 

Tarif .Tarief : 12€/ 6€ senior student  - Gratuits . Gratis - 18 ans Art Students

 

Dit zomerseizoen werd georganiseerd met de steun van de Schepen van Cultuur Françoise Schepmans en het College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Jans-Molenbeek. Onze dank gaat uit naar de "Administration Générale de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles", naar de verantwoordelijken van het Huis van de Culturen en de Sociale Samenhang en naar het Festival Bruxellons.

Cette saison estivale a été  organisée avec le soutien de L'Echevin de la Culture Françoise Schepmans et du Collège des Bourgmestre et Echevins de Molenbeek-Saint-Jean. Nos remerciements à l'Administration Générale de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, aux responsables de la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale et au Festival Bruxellons.