Karreveld Classic - 25 juli.juillet - Quintette EtCaetera & Ensemble Pass'Art

Quintette EtCaetera

à 15 heures | Kasteel.Château van.du Karreveld | op 15:00

 

25 juli.juillet: Quintette EtCaetera  & Ensemble Pass'Art 

Apolline Degoutte, flûte – Léolün Planchon-Leblanc - clarinette - Urmin Nes Majstorovic, cor

Camille Coello & Eric Robbercht, violons – Juliette Danel, alto - Guy Danel, violoncelle

 

Tussen de voorstellingen door van Bruxellons - die we danken voor het mee ondersteunen van onze aanwezigheid in het Kasteel van Karreveld - stellen wij u een uitgelezen programma voor met muzikanten die staan te popelen om terug voor u te spelen.  De Quintette EtCaetera en het Ensemble Pass’Art speelt een gevarieerd repertoire rond meesterwerken van Mozart.  

Se glissant entre les spectacles de Bruxellons que nous remercions de nous faciliter la présence au Château du Karreveld, nous vous proposons une programmation de choix avec ces musiciens qui n'attendaient que de vous retrouver. Le Quinette EtCaetera et l'Ensemble Pass'Art présentera un répertoire varié s'articulant autour de chefs-d’œuvre de Mozart. 

De concerten deze zomer in het Kasteel van Karreveld zijn vrij toegankelijk. U kan zich van tevoren aanmelden door hier contact met ons op te nemen. Wij bieden u de mogelijkheid voor een vrije bijdrage. In de ruime koer van het Kasteel van Karreveld wordt u in alle veiligheid ontvangen.

Les concerts de cet été au Château du Karreveld sont libres d'accès, et votre inscription au préalable est possible en nous contactant ici. Nous vous proposons une participation libre. La vaste grange du Château du Karreveld pourra vous acceuillir en toute sécurité.

 

Programme - Programma

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 -1791) : Flötenquartett A Dur KV 298 (1786/87) 

Andante, tema con variaciones - Menuetto et Trio - Rondeau: Allegretto grazioso

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 -1791) : Quintett in Es Dur KV 407 für Horne und Streicher (1782) 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 -1791) : Quintett in A Dur für Clarinet und Streichquartett KV 581 (1789  )

Allegro -Larghetto -Menuetto — Trio I — Trio II - Allegretto con variazioni

 

Dit zomerseizoen werd georganiseerd met de steun van de Schepen van Cultuur Françoise Schepmans en het College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Jans-Molenbeek. Onze dank gaat uit naar de "Administration Générale de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles", naar de verantwoordelijken van het Huis van de Culturen en de Sociale Samenhang en naar het Festival Bruxellons.

Cette saison estivale a été  organisée avec le soutien de L'Echevin de la Culture Françoise Schepmans et du Collège des Bourgmestre et Echevins de Molenbeek-Saint-Jean. Nos remerciements à l'Administration Générale de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, aux responsables de la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale et au Festival Bruxellons.