Karreveld Classic - 1er août . 1 augustus.15h . 15u - Duo Arsys

Daniel Gruselle

à 15 heures | Kasteel.Château van.du Karreveld | op 15:00

 

Duo Arsys 

Jérémie David,  saxophone - Daniel Gruselle, accordéon

Tussen de voorstellingen door van Bruxellons - die we danken voor het mee ondersteunen van onze aanwezigheid in het Kasteel van Karreveld - stellen wij u een uitgelezen programma voor met muzikanten die staan te popelen om terug voor u te spelen.  Op 1 augustus nemen Jérémie David en Daniel Gruselle u mee op een muzikale reis waarbij hun saxofoon en accordeon u van het ene continent naar het andere begeleiden.  Terug naar de grote klassiekers met het Zenne Quartet (15/08), met ondermeer een vertolking van het prachtige tweede strijkkwartet van Mendelssohn.  Tenslotte, alvorens terug te  gaan naar een regulier seizoen met een maandelijks concert in het Kasteel van Karreveld, brengen Marie Datcharry en Pierre Fontenelle bekende werken uit het repertoire voor piano en cello in verband met de poëzie die hen inspireert (22/08)

Se glissant entre les spectacles de Bruxellons que nous remercions de nous faciliter la présence au Château du Karreveld, nous vous proposons une programmation de choix avec ces musiciens qui n'attendaient que de vous retrouver. Nous retrouverons Jérémie David et Daniel Gruselle le 1er août pour un programme saxophone et accordéon qui permettra un voyage d'un continent à l'autre. Retour vers les grands classiques avec le Zenne Quartet (15/08), interprétant entre-autres le magnifique deuxième quatuor de Mendelssohn. Avant de reprendre une saison habituelle avec un concert chaque mois au Château du Karreveld, Marie Datcharry et Pierre Fontenelle vous offiront des incontournables du répertoire piano et violoncelle, évoquant des liens avec des poésies qui les inspirent (22/08).

De concerten deze zomer in het Kasteel van Karreveld zijn vrij toegankelijk. U kan zich van tevoren aanmelden door hier contact met ons op te nemen. Wij bieden u de mogelijkheid voor een vrije bijdrage. In de ruime koer van het Kasteel van Karreveld wordt u in alle veiligheid ontvangen.

Les concerts de cet été au Château du Karreveld sont libres d'accès, et votre inscription au préalable est possible en nous contactant ici. Nous vous proposons une participation libre. La vaste grange du Château du Karreveld pourra vous acceuillir en toute sécurité.

Dit zomerseizoen werd georganiseerd met de steun van de Schepen van Cultuur Françoise Schepmans en het College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Jans-Molenbeek. Onze dank gaat uit naar de "Administration Générale de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles", naar de verantwoordelijken van het Huis van de Culturen en de Sociale Samenhang en naar het Festival Bruxellons.

Cette saison estivale a été  organisée avec le soutien de L'Echevin de la Culture Françoise Schepmans et du Collège des Bourgmestre et Echevins de Molenbeek-Saint-Jean. Nos remerciements à l'Administration Générale de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, aux responsables de la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale et au Festival Bruxellons.